Hoppa till innehåll

Helsingfors åklagarämbetes pressmeddelande: Åtal angående missbruk av insiderinformation beträffande Comptel abp:s aktier

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.8.2018 15.45
Pressmeddelande

Helsingfors häradsåklagare har bestämt att väcka åtal för missbruk av insiderinformation beträffande Comptel abp:s aktier. Åtal har väckts mot två personer. Åtal för grovt missbruk av insiderinformation har väckts mot Comptel abps verkställande direktör. Mot Asiens och Stilla havets områdeschef har väckts åtal för missbruk av insiderinformation.

Båda svaranden har bestridit brotten i förundersökningen.

Stämningsansökan har överlämnats till Helsingfors tingsrätt som kommer att behandla ärendet (åklagarens ärendenr R R 17/6977, tingsrättens ärendenr R 18/7160). Stämningsansökan och de andra rättegångsdokumenten blir offentliga då behandlingen av målet påbörjats i tingsrätten, om inte tingsdomaren annat förordnar.

Åklagaren har inget annat att informera i det här skedet.

Åklagare i fallet är häradsåklagare Otto Jämsén, tel 050 336 0416.