Hoppa till innehåll

Åtal väcks mot Ilkka Kanerva i valbidragsärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 9.20
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har väckt åtal mot Ilkka Kanerva för grova mutbrott, som han misstänks ha gjort i sitt offentliga förtroendeuppdrag som styrelseordförande för Egentliga Finlands förbund. Åtalet är förknippat med stödjandet av hans politiska verksamhet.

Kanerva misstänks för att ha fått förmåner till ett värde av över 50.000 euro av företag som hade planerat stora köpcentra i Egentliga Finland. Förmånerna misstänks ha samband med Kanervas påverkningsmöjligheter i Egentliga Finlands förbund, där han med stöd av sin ställning har kunnat påverka landskapsplaneringen som styr placeringen av nya köpcentra.

Kanerva åtalas för grovt tagande av muta och Kyösti Kakkonen, Arto Merisalo, Toivo Sukari samt Tapani Yli-Saunamäki som representerar företagen som givit förmåner åtalas för grovt givande av muta.

Alla misstänkta har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott. De anser att det var fråga om tillåtet stöd av politisk verksamhet.

Stämningsansökan i ärendet har lämnats till Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärende nr R 10/474, tingsrättens ärende nr R 11/813) där ett annat brottmål gällande Merisalo och Yli-Saunamäki är anhängigt från tidigare.

Tingsrätten beslutar om tidpunkten för huvudförhandlingen.

Statsåklagare Jukka Rappe driver åtalet i tingsrätten på förordnande av biträdande riksåklagaren.

Biträdande riksåklagaren har också gjort åtalseftergifter (N:s 11/2 och 11/3) vilka grundar sig på bristfällig bevisning. Åtalseftergifterna gäller två personer, som misstänktes ha gjort sig skyldiga till medhjälp till ovan nämnda mutbrott.

Rättegångshandlingarna blir offentliga när ärendet första gången har varit uppe i tingsrätten, om inte tingsrätten annorlunda bestämmer.

Åtalseftergifterna kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur, tel. 010 362 0810.

Tilläggsuppgifter: biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tel. 010 3620 802