Hoppa till innehåll

Inga åtal för misstänkt missbruk av Pori Jazz 66 ry:s pengar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.7.2024 10.11 | Publicerad på svenska 10.7.2024 kl. 16.28
Pressmeddelande

Åklagaren väcker inte åtal för misstänkt grovt bedrägeri eller missbruk av förtroendeställning som har gällt användningen av Pori Jazz 66 ry:s medel.

Föreningens tidigare verkställande direktör och en enskild näringsidkare som bor i Helsingfors har varit misstänkta för grovt bedrägeri och missbruk av förtroendeställning angående två avtal som ingicks under 2019 mellan föreningen och firman. Föreningen har ansett att avtalen har varit obehövliga, onödiga och uppkonstruerade, och att detta har orsakat föreningen en ekonomisk skada på 70 000 euro.

Åtal väcks inte eftersom det inte finns sannolika skäl för att de misstänkta är skyldiga.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland har informerat om förundersökningen senast 19.1.2024. 

Besluten om åtalseftergift nr 24/5079 och 24/5081 (ärendenummer R 24/1639) kan beställas hos Västra Finlands åklagardistrikt, lansi-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, tfn 029 562 4600.

Distriktsåklagare Johanna Saustila, Västra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 5403