Hoppa till innehåll

Inga åtal väckta i en helhet där en av de misstänkta var en riksdagsledamot

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 7.6.2024 13.03
Pressmeddelande

Åklagarna väcker inga åtal för de misstänkta brotten i en helhet där en av de misstänkta var en riksdagsledamot.

Polisinrättningen i Helsingfors har publicerat ett meddelande om ärendet 4.3.2024 i samband med att förundersökningen blev färdig och ärendet lämnades till åklagaren för åtalsprövning.

Den första helheten gäller en artikel om riksdagsledamoten som Helsingin Sanomat publicerade 19.6.2022. Brottsrubriceringarna i fallet var ärekränkning, grov ärekränkning, grovt spridande av information som kränker privatlivet och chefredaktörsförseelse. Beslutsnumren är 24/5707, 24/5708, 24/5709, 24/5710, 24/5711, 24/5712, 24/5713, 24/5714 och 24/5715.

Den andra helheten gäller riksdagsledamotens egna publiceringar som hen hade skrivit på grund av den artikel som Helsingin Sanomat publicerade 19.6.2022. Brottsrubriceringarna i fallet var grovt spridande av information som kränker privatlivet, grov ärekränkning och sekretessbrott. Beslutsnumret är 24/5716.

Det tredje fallet gäller en bok som riksdagsledamoten publicerat 23.2.2023. Ärendet har utretts på grund av biträdande åklagarens order från november 2023. Brottsrubriceringen var sekretessbrott. Beslutsnumret är 24/5717.

Åklagarna har inget mer att informera om i detta ärende.

Besluten om åtalseftergift är delvis sekretessbelagda eftersom de innehåller känsliga uppgifter om personers privatliv. Besluten kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected].

Besluten i ärendet har fattats av distriktsåklagarna Juulia Lehtonen och Petteri Olkkonen vid Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected], tfn 029 562 2116.