Hoppa till innehåll

Ingen ändring i beslutet om mordförsök på Pekka Kataja efter ytterligare utredning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 28.10.2022 13.07 | Publicerad på svenska 3.11.2022 kl. 9.06
Pressmeddelande

Förundersökningen av mordförsöket på Sannfinnländarnas kommunpolitiker Pekka Kataja 17.7.2020 (2400/R/160/20) har fortsatt sedan sommaren 2021. Enligt ett nytt vittnesmål och relaterad ytterligare utredning har det fortfarande funnits skäl att misstänka att Teemu Torssonen har varit delaktig i gärningen. För Torssonens del hade ett beslut om åtalseftergift fattats 9.2.2021 på grunden inga bevis.

Åklagarna har efter den ytterliga utredningen fattat beslut 28.10.2022 om att det inte finns förutsättningar i fallet för att upphäva det tidigare beslutet om att inte väcka åtal. I ärendet gäller därmed det ursprungliga beslutet om åtalseftergift för Torssonens del.

Beslutet (nr 22/6230, ärendenr R 22/22495) kan beställas från Västra Finlands åklagardistrikt, lansi-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, tfn 029 562 4625.

Statsåklagare Mika Appelsin, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 050 367 3661
Distriktsåklagare Janne Kangas, Västra Finlands åklagardistrikt