Hoppa till innehåll

Ingen förundersökning om polisens vapenanvändning i Kaukovainio i Uleåborg 4.12.2021

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 10.12.2021 16.30 | Publicerad på svenska 14.12.2021 kl. 10.16
Pressmeddelande

En preliminär utredning enligt 3 kap. 3 § i förundersökningslagen har blivit klar gällande situationen där polisen sköt en person som hade beväpnat sig med ett eggvapen i Kaukovainio i Uleåborg under lördagskvällen 4.12.2021.

Under den preliminära utredningen har man hört de poliser som använde maktmedel i situationen. Undersökningsledaren har också haft tillgång till Revika-inspelningen från patrullbilen, en skiss som Uleåborgspolisen har skapat under händelseplatsundersökningen och ett videoinspelat uttalande av den person som var föremål för användningen av maktmedlet.

Distriktsåklagare Jane Iisakka som fungerat som undersökningsledare har beslutat att förundersökning inte inleds i fallet.

Polisens användning av maktmedel har handlat om att i enlighet med polislagen stoppa en person som orsakar omedelbar och allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa. Polisen har inte haft några lindrigare sätt att stoppa personens verksamhet i situationen med beaktande av det eggvapen som personen hade, personens agerande, avstånden mellan personerna, den snabba situationen och andra omständigheter i situationen.

Personen har lämnat ifrån sig eggvapnet först efter att polisen har skjutit honom. Även efter detta har personen försökt att gå mot den andra polisen på platsen och hans rörelse har förhindrats genom att använda en elpistol. Användningen av även detta maktmedel kan anses vara försvarbar och proportionerlig under rådande omständigheter. Enligt den preliminära utredningen finns det inte skäl att misstänka brott i fråga om polisens användning av maktmedel.

Undersökningsledarens beslut (nr 21/1166, ärendenr R 21/905) kan beställas från Norra Finlands åklagardistrikt, [email protected], tfn 029 562 9015.

Mer information: undersökningsledare, distriktsåklagare Jane Iisakka, tfn 040 565 6519