Hoppa till innehåll

Inget åtal för mord på patient för anställd vid Salo sjukhus

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.4.2021 14.34 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 9.39
Pressmeddelande

Åklagaren har beslutat att inte väcka åtal på grundval av att bevisning saknas i ärendet där en anställd vid Salo sjukhus misstänks för mord på en patient. I ärendet saknas bevisning, som förutsätts för att väcka åtal, om att den brottsmisstänkte skulle ha orsakat den ifrågavarande patientens död.

Samma person har i förundersökningen även varit misstänkt för narkotikabrott, stöld och misshandel. Åklagaren har beslutat att inte väcka åtal för dessa brott med hänvisning till konkurrensgrund.

Det har funnits sannolika skäl att misstänka att personen har gjort sig skyldig till narkotikabrott, stöld och lindrig misshandel. Beslutet att inte väcka åtal understöddes dock av det att personen efter utförandet av de misstänkta brotten har dömts till ovillkorligt fängelsestraff för ett annat brott, och att det förväntade straffet för de misstänkta brotten är böter. De misstänkta brotten skulle alltså inte väsentligt ha inverkat på helhetsstraffet på grund av de bestämmelser som gäller beaktande av tidigare tilldömt straff.

Besluten att inte väcka åtal nr 21/3358 och 21/3381 kan beställas från Västra Finlands åklagardistrikt, lansi-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Till ärendet hörande förundersökningsprotokoll 5650/R/9735/18, 5650/R/59840/20 och 5650/R/70941/20 kan beställas från polisinrättningen i Sydvästra Finland, [email protected].

Mer information: Distriktsåklagare Ville Urpomäki, Västra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 6531 / [email protected]