Hoppa till innehåll

Inget åtal mot en person med chefsuppgifter i en kommun i Mellersta Finland för finansieringsbeslut i ett bredbandsprojekt

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.10.2021 13.02 | Publicerad på svenska 20.10.2021 kl. 14.45
Pressmeddelande

Åklagarens åtalsprövning är klar i fallet där centralkriminalpolisen har utrett beslutsprocesser i samband med ett bredbandsprojekt i en kommun i Mellersta Finland.

En person som har haft chefsuppgifter i kommunen har varit misstänkt för brott mot tjänsteplikt och missbruk av förtroendeställning. Den misstänkte var utgående från sin tjänsteplikt föredragande vid kommunalt beslutsfattande i samband med finansieringsbeslut i bredbandsprojektet.

Åklagaren har beslutat att inte väcka åtal eftersom tjänstemannens förfarande inte uppfyller rekvisitet för ett brott, eller för det inte finns sannolika skäl som stöder den misstänktes skuld. Omständigheterna specificeras i motiveringen till åklagarens beslut.

Beslutet om åtalseftergift nr 21/8178 kan beställas från Västra Finlands åklagardistrikt, [email protected].

Förundersökningsprotokollet kan beställas från centralkriminalpolisen, [email protected].

Specialiståklagare Jarmo Rintala, tfn 050 576 2370, [email protected]