Hoppa till innehåll

Inget åtal mot Försörjningsberedskapscentralens före detta vd, förvaltningsdirektör och avdelningschef för missbruk av förtroendeställning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 4.11.2021 10.03
Pressmeddelande

Åklagaren har fattat beslut om åtalseftergift i fallet där Försörjningsberedskapscentralens före detta vd, förvaltningsdirektör och avdelningschef har misstänkts för missbruk av förtroendeställning.

Det är fråga om Försörjningsberedskapscentralens anskaffning av skyddsutrustning för 5 miljoner euro i slutet av mars 2020. Personerna som arbetat på Försörjningsberedskapscentralen har misstänkts för att ha missbrukat sin ställning i anslutning till anskaffningen genom att vidta en åtgärd som de inte har haft rätt till eller genom att helt eller delvis underlåtit att sköta sin uppgift.

Beslutet om åtalseftergift har fattats eftersom det enligt förundersökningen inte fanns sannolika skäl att misstänka personerna för brott.

Besluten om åtalseftergift nr 21/7746, 21/7747 och 21/7748 (ärende R 21/10574) kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected]

Till ärendet hörande förundersökningsprotokoll 2400/R/126/20 kan beställas från centralkriminalpolisen, [email protected]

Beslutet har fattats av specialiståklagare Mari Mattila och specialiståklagare Tapio Nyrhilä vid Södra Finlands åklagardistrikt

Mer information: specialiståklagare Mari Mattila, tfn 050 443 2146, [email protected]