Hoppa till innehåll

Inget åtal mot Onni Sarmaste för grovt bedrägeri

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.11.2021 9.50 | Publicerad på svenska 19.11.2021 kl. 9.52
Pressmeddelande

Åklagaren har fattat beslut om åtalseftergift i fallet där Onni Sarmaste och en annan person har misstänkts för grovt bedrägeri.

Det handlar om avtalet mellan Försörjningsberedskapscentralen och Sarmastes företag i slutet av mars 2020 för att skaffa andningsskydd för fem miljoner euro. Sarmaste och den andra personen har misstänkts för att uppsåtligen ha vilselett Försörjningsberedskapscentralens representant i frågor som har varit avgörande för att fatta ett beslut.

Beslutet om åtalseftergift har fattats eftersom det enligt förundersökningen inte finns sannolika skäl att misstänka personerna för brott.

Besluten om åtalseftergift nr 21/8208 och 21/8209 (diarium R 21/19115) kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt: [email protected]

Förundersökningsprotokollet 2400/R/104/20 kan beställas från centralkriminalpolisen: [email protected]

Beslutet har fattats av specialiståklagare Mari Mattila och Tapio Nyrhilä vid Södra Finlands åklagardistrikt.

Mer information: specialiståklagare Mari Mattila, tfn 050 443 2146, [email protected]