Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Östra Nyland informerar om polisbrottsärende

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 12.11.2013 17.04
Pressmeddelande

 

På förordnande av riksåklagarämbetet inleddes i början av hösten en utredning för att utreda påståenden, som också behandlats i medierna, om Helsingfors polisinrättnings kriminalöverkommissarie Jari Aarnio eventuellt gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt. I samband med utredningen har det kommit fram omständigheter som ger skäl att misstänka Aarnio för grovt missbruk av tjänsteställning och grovt tagande av muta. Det finns inget samband mellan det fall som tidigare inleddes och denna härva.

I samband med förundersökningen har det kommit fram omständigheter som ger skäl att misstänka personer som varit med i ett företags verksamhet för givande av muta. Det är ett privat företag som olika statliga myndigheter har gjort anskaffningar hos.

Det har kommit fram att det finns skäl att missänka att Aarnio som jävig deltagit i sin arbetsgivares anskaffningar och bredningarna av dem. Det har också kommit fram omständigheter som ger skäl att misstänka att Aarnio under olika tidpunkter fått förmåner från företaget. I företagets affärsverksamhet har deltagit också en polisman som hör till underbefälet och som är arbetar vid Skyddspolisen.

I samband med utredningen har flera personer gripits, dessutom har det gjorts husrannsakningar.

Undersökningsledare för de ärenden som gäller polismännen är häradsåklagarna Jukka Haavisto och Krista Soukola vid åklagarämbetet i Östra Nyland.

Kriminalinspektör Karl Linderborg och kriminalkommissarie Kai Käkelä från Centralkriminalpolisen är undersökningsledare för de ärenden som gäller de övriga personer som har samband med företagets verksamhet.

Myndigheterna informerar nästa gång om saken torsdagen den 14 november klockan 13 med ett skriftligt meddelande, om det inte finns särskilda skäl att informera tidigare.

Häradsåklagarna Jukka Haavisto och Krista Soukola