Hoppa till innehåll

Åklagarämbetets i Östra Nyland pressmeddelande: Åtal för mord i knivhuggningen i Borgå

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 28.3.2018 10.33
Pressmeddelande

Åklagarna i Östra Nyland har väckt åtal för mord gällande händelserna i Borgå november 2017 där ett treårigt barn blev knivhuggen.

Stämningsansökan har inlämnats till Östra Nylands tingsrätt (åklagarens diarienummer R 18/2635, tingsrättens diarienummer R 18/233).

Huvudförhandlingen påbörjas vid skild angiven tidpunkt, den misstänkte är förordnad undersökning av sinnestillstånd.

Den misstänkte har i förundersökningen erkänt att han orsakat offrets död genom sitt förfarande.

Stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar som är anknutna till ärendet blir offentliga, då ärendet har påbörjats vid tingsrätten om inte tingsrätten beslutar annat.

Åklagaren har i detta skede inget övrigt att informera om.

Åklagarna i ärendet är häradsåklagare Emilia Ilander och Jukka Haavisto, Åklagarämbetet i Östra Nyland, tfn 026 562 1207.