Hoppa till innehåll

De påstådda hotelserna mot häradsåklagare Semi utreds

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 14.54
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har bestämt att de påstådda hotelserna mot häradsåklagare Semi skall utredas. Biträdande chef Heikki Pohjalainen från åklagarämbetet i Sydöstra Finland har förordnats till undersökningsledare i ärendet. Den åklagare som fungerar som undersökningsledare i fall då en polisman misstänks för brott avgör om det finns skäl att starta förundersökning i ärendet. Polisen har inte befogenhet att göra ett dylikt beslut.

För att säkra en opartisk undersökning har man ansett det befogat att byta undersökningsledare i ärendet där Semi har verkat som undersökningsledare eftersom hon också kommer att höras i ärendet. Till uppgiften har utsetts häradsåklagare Sakari Tiilikainen från Helsingfors åklagarämbete.

Tilläggsuppgifter ger biträdande riksåklagare Jorma Kalske tel. 010 3620 802.