Hoppa till innehåll

Tre finländare åtalas misstänkta för oegentligheter i utvecklingssamarbetsprojekt

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 15.26
Pressmeddelande

 

En statsåklagare har väckt åtal för grovt givande av muta och för grovt subventionsbedrägeri i samband med ett moderniseringsprojekt av sjukhus i Costa Rica.

I utvecklingssamarbetsprojektet mellan Finland och Costa Rica, känt som "Proyecto Finlandia" som förverkligades under åren 2001-2004 såldes sjukhusapparatur till staten Costa Rica till ett värde av nästan 40 miljoner US-dollar. Apparaturen var till stor del finsk och avsedd för att modernisera Costa Ricas sjukhusanstalter. Största delen av köpet finansierades med kredit som en finsk bank beviljat Costa Ricas socialförsäkringskassa och till vilken finska staten beviljat 12 miljoner euro räntestöd i form av utvecklingshjälp.

Försäljarna av sjukhusapparaturen, Instrumentarium Oyj och dess dotterbolag Medko Medical Oy misstänks i samband med köpet ha betalat 8,7 miljoner dollar till sin costaricanska samarbetspartner. Betalningen misstänks ha varit delvis ersättning för lagliga tjänster i samband med köpet och delvis för att muta personer som kunde påverka anskaffningen av sjukhusapparatur i Costa Rica.

Högsta domstolen i Costa Rica har enligt stadgandena i Costa Ricas strafflag dömt sex costaricaner till fängelsestraff i en rättegång om olagliga betalningar i samband med anskaffning av sjukhusapparatur. Rättegången avslutades i maj 2011. Bland de dömda i Costa Rica finns landets ex-president, generaldirektören för socialförsäkringskassan och två andra ledande tjänstemän samt de finska bolagens costaricanska samarbetspartner, som förmedlat pengarna.

I rättegången som nu påbörjas i Finland enligt finsk strafflag utreds ärendet för tre finländares del. Dessa har varit i tjänst vid ovan nämnda bolag. Deras andel i givandet av olagliga förmåner åt de i Costa Rica dömda tjänstemännen vid socialförsäkringskassan utreds som ett misstänkt mutbrott. Givandet av förmåner åt personer som dömts i Costa Rica och som inte varit i tjänsteställning, misstänks inte enligt strafflagen i Finland som straffbara gärningar.

Åtalet för grovt subventionsbedrägeri gäller samma finska svaranden och deras förfarande. De misstänks för att ha gett fel information och hemlighållit uppgifter om ursprunget på varorna och tjänsterna som levererats till Costa Rica när förutsättningarna för beviljandet av räntestöd till projektet utreddes.

Svarandena har i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brotten.

Statsåklagaren har lämnat in en stämningsansökan till Helsingfors tingsrätt där ärendet handläggs i sinom tid (åklagarens ärendenr R 12/370, tingsrättens ärendenr R 12/3428). Förundersökningsmaterialet blir offentligt först när målet har tagits upp till förhandling vid tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annorlunda.

Statsåklagaren har gjort en åtalseftergift för en persons del gällande grovt subventionsbedrägeri på grund av att det saknas bevis för handlingens uppsåtlighet. Åtalseftergiften (nr 12/19) är en offentlig handling och kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, tel. 029 56 20810.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Jukka Rappe, tel. 029 56 20823.