Hoppa till innehåll

Antalet omfattande och krävande brottmål tycks fortsätta att öka

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 14.04
Pressmeddelande

 

En stor del av åklagarväsendets resurser binds av omfattande och krävande brottmål (LAVA-ärenden) vilkas antal tycks fortsätta att öka. Dethär framgår av Riksåklagarämbetets LAVA-teams första verksamhetsberättelse.

Teamet fick under tiden 1.9.2011 - 16.5.3012 sammanlagt 479 anmälningar om exceptionellt omfattande och krävande brottmål som åklagarna handlägger. Av dessa konstaterades 165 vara LAVA-ärenden enligt en definiering som Riksåklagarämbetet fastställt och av dem togs 159 till uppföljning och sex ärenden eller ärendehelheter koordineras vid Riksåklagarämbetet.

Huvuddelen av LAVA-ärendena koncentreras till Helsingfors åklagarämbete, fastän också resurserna vid ett åklagarämbete som handlägger ärenden påverkar godkännandet av ett LAVA-ärende - t.ex. i Lappland, där det finns få åklagare godkändes ärenden av annan kvalitet än i Helsingfors. Enligt brottstyperna koncentreras ärendena tydligt till ekonomiska och narkotikabrott.

LAVA-teamet koordinerade ärenden i sådana fall då det lokala åklagarämbetet inte hade det specialkunnande som ärendet fordrade eller då den specialiserade åklagaren var översysselsatt. Sådana ärenden var misstanken om omfattande miljöbrott vid Talvivaara gruvdrift, misstanken om brott gällande snabblåneverksamhet på flera åklagarämbetens verksamhetsområde, misstanken om miljöbrott vid guldgruvdriften i Brahestad, ärendehelheten som hör ihop med placeringsklubben Wincapita samt misstankarna om tjänstebrott gällande olaglig hantering av information i polisens register om undersökningen av en känd tävlingsskidares dödsorsak.

LAVA-teamet tillsattes 5.4.2011 genom ett beslut av riksåklagare Matti Nissinen. Teamets uppgift är att samla in en tidsenlig lägesbeskrivning av omfattande och krävande brottmål till riksåklagaren som är ansvarig för den riksomfattande styrningen av åklagarverksamheten.

Tilläggsinformation ger LAVA-teamets ledare, statsåklagare Ritva Sahavirta, t. 029 56 20842