Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Västra Finlands pressmeddelande: En före detta apotekare åtalas för missbruk av läkemedelsersättningssystemet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.12.2016 13.02
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal för grovt bedrägeri och förfalskning mot en person som tidigare fungerat som apotekare i Egentliga Finland och Kajanaland. Enligt åtalet har apotekaren under åren 2011-2015 till Folkpensionsanstalten anmält felaktig information om läkemedelsköp, på basis av vilken grundlösa ersättningar i enlighet med sjukförsäkringsavgiftslagen utbetalats till Otanmäki apotek och Vuolijoki sidoapotek under åren 2011-2015 och till Nousis apotek under år 2015.

Rättegångshandlingarna blir offentliga då ärendet handlagts vid en muntlig förhandling i tingsrätten, förutom de handlingar som i lagstiftning stadgats eller i övrigt förordnats vara sekretessbelagda.

Stämningsansökan (åklagarens ärendenummer R16/6365, tingsrättens ärendenummer R16/5393) har inlämnats till Egentliga Finlands tingsrätt, där huvudförhandling i ärendet ordnas.

Tilläggsinformation: häradsåklagare Kai Selander t. 029 562 6503