Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Västra Finlands pressmeddelande: Förundersökning har inletts angående en polismans förfarande i Aarnio-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.10.2015 11.36
Pressmeddelande

Västra Finlands häradsåklagare Pertti Lahtiola har fattat beslut om att förundersökning skall inledas angående en polismans vid centralkriminalpolisen förfarande i Aarnio-fallet.

I ett narkotikabrottsärende som berör Aarnio har man hört den så kalla de Malm-kvinnan. Hon har i rätten berättat att hon erhållit olika förmåner av polisen.

I ärendet har inletts förundersökning beträffande misstänkt brott mot tjänsteplikt begått av en polisman. Förundersökningen anknyter till Aarnio-fallets narkotikagren.

I det här skedet finns det inget övrigt att informera. Åklagarämbetet i Västra Finland informerar senare om förundersökningens slutresultat.

förundersökningsledare, häradsåklagare Pertti Lahtiola, tfn 029 562 5161