Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Västra Finlands pressmeddelande: Åtal har väckts i ärendet som gäller Kuppis sjukhus G1 -avdelning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 13.4.2017 13.00
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal för oegentligheter som riktat sig mot patienter i Kuppis sjukhus G1 avdelning i Åbo åren 2009 och 2013.

En skötare har fått åtal för grov misshandel och brott mot tjänsteplikt. En annan skötare åtalas för frihets-berövande, fyra stycken brott mot tjänsteplikt och misshandel. En tredje skötare har fått åtal för två stycken brott mot tjänsteplikt. För hans del har åklagaren även fattat beslut om åtalseftergift beträffande misstänkt frihetsberövande och brott mot tjänsteplikt.

Beslutet om åtalseftergift kan beställas från Åklagarämbetet i Västra Finland från adressen [email protected] med ärendenummer R 17/1126.

Stämningsansökan (åklagarens ärendenummer R 17/1126, tingsrättens ärendenummer R 17/1725) har tillställts Egentliga Finlands tingsrätt, där ärendet i sinom tid handläggs.

Handlingarna som är anknutna till åtalet blir offentliga, då ärendet har handlagts i tingsrättens muntliga huvudförhandling, förutsatt att tingsrätten inte förordnar annat.

Tilläggsuppgifter: häradsåklagare Anja Rantanen-Lahti, Åklagarämbetet i Västra Finland, tel. 029 562 5310