Hoppa till innehåll

Matti Nissinen ny riksåklagare

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 13.07
Pressmeddelande

 

Republikens president har 19.3.2010 utnämnt Matti Nissinen till ny riksåklagare. Nissinen tillträder tjänsten 1.4.2010.

Den 53-årige Nissinen har verkat som ledande åklagare och chef för Östra Finlands åklagarämbete sedan april 2007.

Före det verkade han i nästan tio års tid som statsåklagare vid Rikså-klagarämbetet. Som statsåklagare hade Nissinen som sina särskilda ansvarsområden bl.a. miljöbrott och utvecklingen av samarbetet i förundersökningen. Nissinen är också en efterfrågad utbildare.

Han har tidigare erfarenhet från polisförvaltningen från åren 1982-1996.

Nissinen är jur. lic. till sin utbildning. I sin straffrättsliga licentiatavhandling (år 1996) har han behandlat frågor gällande det straffrättsliga ansvarets fördelning i aktiebolag.

Den tidigare riksåklagaren Matti Kuusimäki blev pensionerad i början av mars, han var Finlands första riksåklagare.

* * *

Matti Nissinen

Född 1956. Jur. kand. 1981, vicehäradshövding 1982, jur. lic. 1997. Kuusankoski länsmansdistrikt, biträdande länsman 1982-1986. Kymmene länsstyrelse, polisinspektör eller biträdande polisinspektör 1986-1996. Kouvola häradsämbete, ledande häradsåklagare 1996-1997. Riksåklagarämbetet, statsåklagare 1997-2007. Östra Finlands åklagarämbete, ledande häradsåklagare 2007-2010. Riksåklagare fr.o.m. 1.4.2010.

Polisbefälkurs 1984. Kurs i ledarskap, polisen vid Kymmene län, 1987. Åklagarväsendets ledarskapsutbildning 2003. Kurs i djupledning 2007-2008. OikeusJET - specialyrkesexamen i ledarskap 2009-.

Artiklar om straff-, process- och miljörätt: Defensor Legis, nr 2007:1, 2003:4, 1999:2; Ympäristöjuridiikka 2000:1, Suomen Poliisilehti 1993:1 och 4. Licentiatavhandlingen "Rikosvastuun kohdentamisesta yhteisössä" har publicerats i polisens lärobokssamling 3/97.

Fritidssysselsättning: fiske och kyrkbåtsrodd.