Hoppa till innehåll

Minister Lindström: Åklagarväsendet samlas under ett ämbetsverk från och med ingången av år 2018

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.5.2016 13.15
Pressmeddelande

Åklagarväsendet organiseras under ett ämbetsverk från och med ingången av år 2018. Reformen bereds utifrån de riktlinjer som stakats ut av justitie- och arbetsminister Jari Lindström och avsikten är att en regeringsproposition beträffande detta överlämnas till riksdagen under våren 2017.

Enligt riktlinjerna ska det nuvarande Riksåklagarämbetet ersättas med en centralförvaltningsenhet och fyra regionala enheter som huvudsakligen ska svara för åklagarväsendets operativa verksamhet.

– Reformen ger möjlighet att effektivisera åklagarnas arbete och skapa enhetliga arbetsprocesser i hela landet. På detta sätt kan handläggningstiderna förkortas och resurserna riktas på det ökande antalet krävande brottmål, säger minister Lindström.

Läs mera om detta i justitieministeriets pressmeddelande