Hoppa till innehåll

Motorcykelpolisens åtgärder i samband med motorcykeljakten i Esbo 29.6.2016 utreds

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.2.2017 15.50
Pressmeddelande

 

Den i vissa medier visade videoinspelningen om en motorcykelpolis som jagar en motorcyklist i Helsingfors och Esbo har väckt frågor om polisåtgärdens laglighet. I enlighet med förundersökningslagens 2 kapitel 4 § fungerar en åklagare som undersökningsledare i fall där polisman misstänks för brott. Enheten för behandling av polisbrott vid riksåklagarämbetet har fått kännedom om videon och dess innehåll den 30.1.2017. Häradsåklagare Laura Sairanen leder förundersökningen av fallet. En anmälan har registrerats och den initiala utredningen av fallet har påbörjats i enlighet med förundersökningslagens 3 kapitel 3 §.

Vidare information av fallet ges efter att beslut om en eventuell förundersökning gjorts senare under våren.