Hoppa till innehåll

Åklagarämbetets i Österbotten pressmeddelande: Åtal väckts för röstköp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2018 13.25
Pressmeddelande

Åklagaren har avgjort de ärenden gällande röstköp som misstänks ha inträffat i Närpes och Kristinestad. I det ärende som inträffat i Kristinestad har åtal väckts för röstköp. I ärendet som gällt misstänkt röstköp i Närpes har åklagaren gjort beslut om åtalseftergift.

Stämningsansökan har tillställts Österbottens tingsrätt där ärendet i sinom tid handläggs. Tingsrättens diarienummer är R 18/729. Handlingarna som är anknutna till ärendet blir offentliga, då handläggningen av ärendet har påbörjats vid tingsrätten.

Svaranden bestrider brott.

Beslutet om åtalseftergift kan beställas från Åklagarämbetet i Österbotten från adressen [email protected] med ärendenummer R R 17/2302, avgörande 18/931.

Vid detta skede av ärendets handläggning har åklagaren inget ytterligare att informera.

Som åklagare i ärendet fungerar ledande häradsåklagare Peter Levlin, tfn 029 562 6210.