Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Österbottens pressmeddelande: Åklagaren har väckt åtal i ärendet som gäller mutmisstankar mot anställda inom Vasa stad

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.8.2017 10.24
Pressmeddelande

 

Åklagaren har väckt åtal mot fyra personer för tagande av muta och mot fyra personer för givande av muta. Som svarande finns även två aktiebolag för vilkas del yrkas samfundsbot med anknytning till givande av muta.

För två personers del har åklagaren fattat beslut om åtalseftergift beträffande misstanken om tagande av muta och för en persons del beträffande misstanken om givande av muta.

Besluten om åtalseftergift kan beställas från Åklagarämbetet i Österbotten från adressen pohjanmaa.sy(at)oikeus.fi med ärendenummer R 16/3983 och med nummer 17/1124, 17/1126 ja 17/1127.

Stämningsansökan har tillställts Österbottens tingsrätt (tingsrättens diarienummer R 17/889) där ärendet i sinom tid handläggs.

Handlingarna som är anknutna till ärendet blir offentliga, då handläggningen av ärendet har påbörjats vid tingsrätten. Alla svaranden bestrider brott.

Vid detta skede av ärendets handläggning har åklagaren inget ytterligare att informera.

Tilläggsuppgifter: häradsåklagare Lilja Limingoja, Åklagarämbetet i Österbotten, tel 029 56 26812