Hoppa till innehåll

Pressmeddelande från Åklagarämbetet i Österbotten: Åtal har väckts för jakt- och naturskyddsbrott

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 29.1.2019 10.45
Pressmeddelande

 

Åtal har väckts mot två personer för grovt jaktbrott och naturskyddsbrott m.m. begånget 1.8.2016–22.5.2017 i Jakobstad. Det grova jaktbrottet omfattar olaglig jakt på minst 20 fältharar, minst 15 rådjur, 3 vitsvanshjortar och 1 rödräv. Naturskyddsbrottet omfattar jakt på cirka 40 fiskmåsar. En av de åtalade var minderårig vid gärningstidpunkten.

Åtal har även väckts mot en tredje person för jaktbrott m.m, gärningstidpunkt 1.8.–31.12.2016 i Jakobstad. Jaktbrottet omfattar olaglig jakt på några fältharar och 3 rådjur.

Stämningsansökan har inlämnats till Österbottens tingsrätt 18.1.2019 (åklagarens ärendenummer R 18/4462, tingsrättens ärendenummer R 19/113). Stämningsansökningen är hemlig åtminstone tills huvudförhandlingen påbörjas.

I ärendet har åklagaren även gjort flera beslut om åtalseftergift. Åtalseftergifterna gäller fyra andra misstänkta personer samt även delvis de personer mot vilka åtal väckts. Beslutsnummer 19/86-95. Besluten om åtalseftergift kan beställas från Åklagarämbetet i Österbotten på e-postadress [email protected] eller per telefon 029 562 6303.

Ingen mera information om ärendet ges i detta skede. Österbottens tingsrätt ger vidare uppgifter om ärendets handläggningstidpunkt.

Häradsåklagare Marina Ek-Bäck, marina.ek-back(at)oikeus.fi, tel. 029 56 26312