Hoppa till innehåll

Förundersökning inleds inte om polisens agerande i Kuopio 1.10.2019

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 8.10.2019 15.06
Pressmeddelande

En inledande undersökning i enlighet med förundersökningslagen har gjorts om polisens användning av maktmedel vid våldsamheterna i Kuopio. Undersökningen baserar sig på teknisk undersökning, skriftlig utredning och hörande av personer.

Distriktsåklagare Heidi Savurinne som fungerade som undersökningsledare har på basis av den inledande undersökningen fattat beslutet att förundersökning inte ska inleds.

Polisen fick 1.10.2019 en anmälan om våldsdåd i ett yrkesinstitut i Levänen i Kuopio. Den för gärningen misstänkte hade närmat sig polisen beväpnad med ett stort eggvapen som lämpar sig för grovt våld och med en luftpistol. Mannen hade inte lytt polispatrullens befallningar och patrullen hade inte heller fått honom att lämna ifrån sig eggvapnet.

Mannen hade skadat en polisman med eggvapnet, varefter polismannen hade använt sitt skjutvapen. För att gripa mannen och ta eggvapnet ifrån honom hade polisen även använt sig av elchockvapen och polishund.

På basis av den inledande undersökningen har det i inledandet skedet varit fråga om en nödvärnssituation och användningen av skjutvapen har varit berättigad. I situationen har det varit fråga om att hindra en person från att fortsätta att förorsaka direkt och allvarlig fara för annans liv och hälsa. Förutom användningen av skjutvapen har även de andra maktmedel som polismännen har använt vid situationen varit försvarbara och de lindrigaste möjliga, och i situationen har det inte varit möjligt att agera på annat sätt.

På basis av den inledande undersökningen finns det i ärendet inte skäl att misstänka någon av de fyra polismännen som har deltagit i situationen för brott.

Förundersökningen mot den man som har varit målet för användningen av skjutvapen fortsätter med polis som undersökningsledare.

Undersökningsledarens beslut (ärendenummer R 19/821, beslutnr. 19/1203–1206) kan beställas från riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0834.