Hoppa till innehåll

Polisens användning av skjutvapen i Esbo 2.2.2024 leder inte till förundersökning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.5.2024 14.04 | Publicerad på svenska 15.5.2024 kl. 17.42
Pressmeddelande

I enlighet med 3 kap. 3 § 2 mom. i förundersökningslagen har en preliminär utredning om förutsättningarna för en förundersökning har utförts om polisens användning av skjutvapen i Esbo 2.2.2024. Förundersökning inleds inte vad gäller förfarandet av den polis som avlossade ett skott, eftersom det inte finns skäl att misstänka att förfarandet skulle motsvara brottsbeskrivningen för något brott.

På kvällen den 2 februari 2024 förmedlade nödcentralen ett B-larm till polisen om misstänkt skadegörelse. En av patrullens medlemmar påträffade målpersonen på Skogsjungfrugränden. Polisen ställde frågor till personen och närmade sig personen till omkring åtta meters avstånd. Polisen observerade att personen var beväpnad med ett gevär med kikarsikte och beordrade personen att släppa vapnet. Målpersonen lydda inte polisens order, utan lyfte vapnet mot sin axel och siktade det mot polisens huvud. Polisen sköt målpersonen på magen, och målpersonen fördes till sjukhus för vård. Senare visade det sig att målpersonens vapen var ett gasdrivet luftvapen.

Polisens agerande har handlat om att stoppa en person som orsakar omedelbar och allvarlig fara för någon annans liv eller hälsa. I detta fall har polisens agerande bedömts ur perspektivet för bestämmelserna om polisens användning av maktmedel och skjutvapen (2 kap. 17 §, 18 § och 19 § i polislagen). Med beaktande av den akuta situationen och bristen på möjlighet att skydda sig har det inte varit möjligt att använda ett lindrigare maktmedel i situationen. I ärendet kan agerandet av den polis som använt ett skjutvapen också bedömas ur perspektivet för nödvärn (4 kap. 4 § i strafflagen).

Undersökningsledare Mari Eerola har beslutat att förundersökning inte görs i ärendet. Det finns inte skäl att misstänka att den polis som avlossade ett skott gjort sig skyldig till brott i ärendet.

Undersökningsledare, distriktsåklagare Mari Eerola, [email protected]