Hoppa till innehåll

Riksåklagarämbetet utreder etiska tillvägagångssätt inom åklagarväsendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 11.3.2016 15.08
Pressmeddelande

Riksåklagarämbetet har gjort en förfrågan som är avsedd för hela åklagarväsendets personal och med vars hjälp ämbetet utreder personalens etiska tillvägagångssätt. Avsikten med förfrågan är att reda ut hur åklagarväsendets arbetstagare fungerar i vardagen när paragrafer och regler inte finns att tillgå men man ändå måste välja mellan rätt eller fel tillvägagångssätt.

Resultatet på förfrågan utnyttjas i beredningen av åklagarväsendets etiska riktlinjer. Riktlinjerna blir färdiga under våren.

– Åklagarväsendets verksamhet baserar sig på regler, principer och värderingar. Starka etiska grundval är en nödvändig förutsättning för att man ska ha förtroende för oss. Frågor om rätt och fel kräver diskussion och synliggörande, så att vi kan handla rätt i vardagens etiska problemsituationer. Om någon berättar en rasistisk vits under kafferasten, borde en arbetskamrat ingripa då? Eller chefen? Bland annat den här sortens frågor ställs, berättar riksåklagare Matti Nissinen.

Resultatet på förfrågan samt de etiska riktlinjerna behandlas i sinom tid på varje arbetsplats inom åklagarväsendet. De kommer också att i fortsättningen ingå i personalens interna utbildning.

Den etiska förfrågan som Riksåklagarväsendet riktat till sin personal är den första av sitt slag inom justitieförvaltningen.

– Jag tror att just nu är det rätt tid för en sådan här förfrågan. Det råder sådan turbulens i det finska samhället att det är viktigt att värna om våra värderingar också på det här sättet, konstaterar Nissinen.

Ytterligare information:

riksåklagare Matti Nissinen, p. 029 56 20812

statsåklagare Raija Toiviainen, p. 029 56 20835