Hoppa till innehåll

Riksåklagaren har gett ett utlåtande till Högsta domstolen i fallet som gäller Anneli Auer

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.3.2023 12.35 | Publicerad på svenska 16.3.2023 kl. 9.07
Pressmeddelande

Riksåklagare Ari-Pekka Koivisto har övertagit avgörandet av ärendet som gäller återbrytande av en dom för sexualbrott, som är anhängigt i Högsta domstolen (Åbo hovrätts dom nr 1337).

Föredragande i ärendet är statsåklagare Pia Mäenpää.

Riksåklagaren har gett till Högsta domstolen ett utlåtande som gäller sekretessbeläggning av ansökan om återbrytande av domen och dess bilagor (Högsta domstolens diarienummer H2023/19, Åklagarmyndighetens diarienummer SY/597/2023). Utlåtandet är sekretessbelagt.

Ärendet framskrider enligt Högsta domstolens tidtabell.

​​​​​​​Ytterligare information om ärendet ges inte i det här skedet.