Hoppa till innehåll

Åklagarämbetena i Salpausselkä och Västra Finland börjar sin verksamhet från och med början av nästa år

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 12.51
Pressmeddelande

 

Från och med början av år 2011 slås Åklagarämbetena i Päijänne-Tavastland och Sydöstra Finland ihop till det nya Åklagarämbetet i Salpausselkä. Åklagarämbetena i Satakunta och Egentliga Finland slås ihop till det nya Åklagarämbetet i Västra Finland.

Ledande häradsåklagare Irma Rosenius-Sutela verkar som chef för Åklagarämbetet i Salpausselkä. Ämbetets huvudkansli finns i Kouvola och servicebyråer i Kotka, Lahtis och Villmanstrand.

Ledande häradsåklagare Kalle Kyhä verkar som chef för Åklagarämbetet i Västra Finland. Ämbetets huvudkansli finns i Åbo och servicebyråer i Björneborg, Reso, Raumo och Salo.

Syftet med sammanslagningarna är att effektivera ledningen av ämbetena och verksamheten överhuvudtaget samt förenhetliga praxisen och besluten. I större ämbeten kan arbetsmängden fördelas jämnare och vikariat kan ordnas enklare än tidigare. Större ämbeten erbjuder bättre möjligheter också för åklagarna att specialisera sig.

KONTAKTUPPGIFTER FÖR ÅKLAGARÄMBETET I SALPAUSSELKÄ

Åklagarämbetet i SalpausselkäHuvudkansliet i Kouvola Vuorikatu 1, 45100 Kouvola

Åklagarämbetet i Salpausselkä Servicebyrån i Kotka Karhulantie 38 A, 48600 Kotka

Åklagarämbetet i Salpausselkä Servicebyrån i Lahtis Rautatienkatu 2, 15101 Lahtis

Åklagarämbetet i SalpausselkäServicebyrån i Villmanstrand Pormestarinkatu 1 A, 53100 Villmanstrand

Telefonnummer: Växel: 010 362 4000 Servicenummer: 0100 86 330 Epost: [email protected]

* * *

KONTAKTUPPGIFTER FÖR ÅKLAGARÄMBETET I VÄSTRA FINLAND

Åklagarämbetet i Västra Finland Huvudkansliet i Åbo PB 151, 20101 ÅBO

Besöksadress: Lasarettsgatan 2 - 4 Åklagarämbetet i Västra Finland Servicebyrån i Björneborg PB 291, 28101 Björneborg

Besöksadress: Isolinnankatu 22 B Åklagarämbetet i Västra Finland Servicebyrån i Reso PB 300, 21201 Reso

Besöksadress: Nallinkatu 8 Åklagarämbetet i Västra Finland Servicebyrån i Raumo PB 83, 26101 RaumoBesöksadress: Aittakarinkatu 21

Åklagarämbetet i Västra FinlandServicebyrån i Salo PB 200, 24100 Salo Besöksadress: Kirkkokatu 1 - 3

Telefonnummer: Växel: 010 362 6500 Servicenummer: 0100 86 355 Epost: [email protected]