Hoppa till innehåll

Jarmo Toivola valdes till ledande häradsåklagare i Salpausselkä

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 16.03
Pressmeddelande

 

Riksåklagaren har idag utnämnt häradsåklagare, biträdande chef Jarmo Toivola till ledande häradsåklagare vid Åklagarämbetet i Salpausselkä från och med 1.5.2012.

Toivola är en 56-årig vicehäradshövding som för närvarande verkar som biträdande chef vid Åklagarämbetet i Östra Finland.

Toivola har arbetat som hovrättsråd och hovrättsfiskal och därefter som åklagare sedan 1.12.1985. Han har tidigare verkat som ekobrottsåklagare i ca 10 år och sedan 1.4.2007 som biträdande chef vid Åklagarämbetet i Östra Finland i Kuopio servicebyrå. Dessutom har han arbetat som överassistent vid Joensuu universitet och som statsåklagare vid Riksåklagarämbetet. Toivola har en omfattande erfarenhet av utbildningsuppgifter och dessutom har han deltagit aktivt i fackföreningsverksamheten.

Tjänsten hade sammanlagt åtta sökanden. Två av dem var kvinnor och sex var män. Alla sökanden arbetar för närvarande inom åklagarväsendet.

Tilläggsuppgifter ger häradsåklagare, biträdande chef Jarmo Toivola, tel. 040 587 5702 och statsåklagare Olavi Lippu, tel. 050 570 8760.