Hoppa till innehåll

Åtal om ett informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden i ett ärende som berör Tamro Abp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 15.02
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Pekka Koponens beslut 24.5.2008 ärende nr R07/14:

Statsåklagaren har beslutat väcka åtal för informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden i ett ärende där Finansinspektionen hade framställt en begäran om förundersökning av misstänkt brott mot skyldigheten att flagga ägarandel av aktier. Begäran om förundersökning berörde ägandet av aktier i Tamro Abp under åren 2002-2003.

Åtal väcktes mot ett gift tyskt par och deras fyra barn. Genom de bolag i vilka paret och barnen hade bestämmanderätt, hade paret och barnen enligt misstanke ägt en större andel av Tamro Abp än vad som meddelades till värdepappersmarknaden i enlighet med flaggningsreglerna.

I förundersökningen har svarandena bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Stämningsansökan och de handlingar som hänför sej till den blir offentliga efter att målet har tagits upp till behandling vid Helsingfors tingsrätt.

Som åklagare i ärendet fungerar statsåklagare Pekka Koponen, tfn. 050 5431 169.