Hoppa till innehåll

Åtal har väckts i förskingringsfallet i riksdagens idrottsklubb

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.7.2013 13.05
Pressmeddelande

 

Stämningsansökan 17.6.2010 ärende nr R 10/220

Statsåklagaren yrkar att den förra utskottsassistenten som fungerade som kassör vid riksdagens idrottsklubb straffas för grov förskingring och för därtill anslutande förfalskning.

Stämningsansökan har tillställts tingsrätten i Helsingfors (dnr R 10/5273) där målet i sinom tid kommer till huvudförhandling.

Handlingarna i åtalsärendet blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling i tingsrätten, om inte tingsrätten besluter annorlunda.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Jarmo Hirvonen, tel 010 362 0886.

I riksdagen sköts rättegångsärendet av förvaltningsöverinspektör Anri Rantala, tel. (09) 432 2203.