Hoppa till innehåll

Åtal för hets mot folkgrupp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 6.10.2016 12.00
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagaren har enligt 11 kap. 10 § strafflagen väckt åtal för hets mot folkgrupp. Åtalet gäller en bloggtext som en ledamotsassistent har publicerat i nättidningen Uusi Suomi 27.3.2016. I texten har en människogrupp som bekänner islam förtalats och smädats på grund av sin tro.

Personen som åtalats har i förundersökningen bestridit sin skuld. Personen hade själv bett polisen utreda huruvida hens texter var straffbara enligt lag.

Stämningsansökan har tillställts tingsrätten i Birkaland (dnr R16/5718). Dagen för huvudförhandling har ännu inte bestämts. Handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills ärendet första gången varit före vid ett domstolssammanträde, om inte domstolen förordnar annat. Åklagare i ärendet är häradsåklagare Pasi Vainio vid åklagarämbetet i Inre Finland.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Jorma Äijälä, tfn 029 56 20819.