Hoppa till innehåll

Åtal för hets mot folkgrupp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.10.2016 10.05
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har enligt 11 kap. 10 § strafflagen väckt åtal för hets mot folkgrupp. Åtalet gäller en bild som en stadsfullmäktigeledamot i Kotka har delat i Facebook. På bilden hotas invandrare med våld.

Personen som åtalats har i förundersökningen bestridit sin skuld.

Stämningsansökan har tillställts tingsrätten i Kymmenedalen (dnr R 16/1681). Dagen för huvudförhandling har ännu inte bestämts. Handlingarna i ärendet är sekretessbelagda tills ärendet första gången varit före vid ett domstolssammanträde, om inte domstolen förordnar annat. Åklagare i ärendet är häradsåklagare Mirva Hilander vid åklagarämbetet i Salpausselkä.

I samma ärendehelhet har åtalsprövning också utförts för två misstänkta ärekränkningar och en chefredaktörsförseelse. Häradsåklagare Mirva Hilander har till den delen gjort beslut om åtalseftergift (Dnr R 15/8775 och R 16/4344). Besluten är offentliga och kan beställas från åklagarämbetet i Salpausselkä.

Riksåklagaren har uteslutande åtalsrätt i brott som grundar sig på innehållet i ett publicerat meddelande eller så kallade yttrandefrihetsbrott. Därför har åtalet för hets mot folkgrupp väckts vid Riksåklagarämbetet.

Tilläggsuppgifter ger biträdande riksåklagaren Raija Toiviainen, tfn 029 56 20802

Åklagarämbetet i Salpausselkä, salpausselkä.sy(at)oikeus.fi, tfn 029 56 24000