Hoppa till innehåll

Åtal i ett ärende gällande M/S Thor Liberty

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 16.20
Pressmeddelande

 

Statsåklagaren har fattat ett beslut om att väcka åtal mot ukrainska befälhavaren och överstyrmannen på ett fartyg med namnet M/S Thor Liberty. Fartyget är registrerat vid Manöarna. Åtalet gäller underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt.

Enligt åtalet har befälhavaren gått till sjöss med ett fartyg som har varit så olämpligt lastat att han borde ha insett, att resan var förbunden med uppenbar livsfara för dem som var ombord. För överstyrmannens del är det frågan om att han har övervakat lastningen och godkänt den. Som last har fartyget haft bl.a. 158.680 kg av ett sprängämne med namnet nitroguanidin (pikrit). Sprängämnet har varit packat i papplådor. Papplådorna har varit staplade på lastpallar. Enligt bestämmelserna borde sprängämnet ha varit packat i slutna transportenheter.

De misstänkta har i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Stämningsansökan har tillställts tingsrätten i Kymmeneland (ärendenr R 12/32), där målet i sinom tid kommer upp till huvudförhandling.

Handlingarna i åtalsärendet blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig behandling i tingsrätten med undantag av handlingar som enligt stadgandena eller särskilt förordnande skall hållas hemliga.

Till övriga delar pågår förundersökningen fortfarande.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, tel. 029 56 20822.