Hoppa till innehåll

Åtal väckt i ärende gällande skadestånd vid terroristattacken i Åbo

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.4.2020 11.12
Pressmeddelande

Åklagaren har väckt åtal mot en person för grovt bedrägeri och grov förfalskning gällande skadestånd som sökts efter terroristattacken i Åbo. Vidare har i samma ärende väckts åtal mot två personer för penninginsamlingsbrott 27.12.2017–31.8.2018 som också det hänför sig till terroristattacken i Åbo.

Stämningsansökan (åklagarens ärendenummer R 19/13648) har tillställts Egentliga Finlands tingsrätt, där den fått ärendenummer R 20/2059. Handlingarna som hänför sig till åtalet blir offentliga först när ärendet har behandlats vid en muntlig handläggning i tingsrätten om tingsrätten inte bestämmer annat. Dag för huvudförhandling har inte ännu bestämts.

I detta skede har åklagaren inget ytterligare att informera i ärendet.

Distriktsåklagare Heidi Röblom, Västra Finlands åklagardistrikt, heidi.roblom(at)oikeus.fi, tel. 029 562 6529