Hoppa till innehåll

Åtal i gisslanärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.02
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Ari-Pekka Koivistos beslut 11.9.2009 i ärende R 09/37:

Statsåklagaren har beslutat att väcka åtal mot Juha Turunen för tagande av gisslan, grov misshandel, grovt hemfridsbrott och grov utpressning under tiden 27.5.2009-13.06.2009. Det finns sannolika skäl att misstänka att Turunen genom att använda våld har tagit en kvinna från sitt hem som gisslan, stängt in henne för ca 17 dagar i en fängelsecell samt krävt och fått 8.000.000 euro av kvinnans föräldrar i lösesumma.

Juha Turunen har i förundersökningen erkänt att han gjort sig skyldig till tagande av gisslan.

Statsåklagaren har bett att tingsrätten förrättar husrannsakan i Turunens bostad i samband med huvudförhandlingen.

Statsåklagaren kommer att yrka på att Turunens aktier som berättigar till innehav av hans bostad samt värdet av paketbilen som användes för att transportera gisslan skall förverkas till staten.

Statsåklagaren har dessutom beslutat att väcka åtal mot Turunen för grov förskingring och förfalskning 2007-2008, eftersom det finns sannolika skäl att misstänka att Turunen som god man har tillskansat sig en minderårig persons tillgångar 138.000 euro och senare då han givit årsredovisningen till magistraten har han använt två förfalskade dokument för att hemlighålla sin stöld.

Ärendets (R 09/8095) huvudförhandling torde börja 29.09.2009 vid Helsingfors tingsrätt.

Rättegångshandlingarna blir offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling med undantag av handlingar som är stadgade eller blir förordnade att vara sekretessbelagda.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Ari-Pekka Koivisto, tel. 010 3620 827.