Hoppa till innehåll

Åtal för brott mot tjänsteplikt mot en kriminalöverkonstapel vid polisinrättningen i Helsingfors

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 4.12.2019 9.05
Pressmeddelande

Åtal för brott mot tjänsteplikt har väckts mot en kriminalöverkonstapel vid polisinrättningen i Helsingfors. Enligt brottsmisstanken skulle Jari Aarnio ha bett kriminalöverkonstapeln att kontrollera huruvida polisen håller på med inhämtande av information anknytande till Aarnio. Kriminalöverkonstapeln har misstänkts för att ha gjort så några gånger under tidsperioden 4.11.-28.12.2016. Kriminalöverkonstapeln har bestridit detta.

Stämningsansökan har tillställts Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenummer R 19/439, tingsrättens ärendenummer R 19/9155). Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet har behandlats i tingsrätten.

I samma ärende har gjorts två beslut om åtalseftergift (beslut nr 19/43 och 19/44). I dessa beslut är det fråga om huruvida Aarnio och en annan polisman har anstiftat kriminalöverkonstapeln till ovan nämnda gärning. För Aarnios del baserar sig beslutet om åtalseftergift på det, att det misstänkta brottet inte skulle väsentligt påverka det totala straffet för Aarnio. För den andra polismannens del baserar sig beslutet om åtalseftergift på det, att det inte finns tillräcklig bevisning för att han skulle ha gjort sig skyldig till anstiftan.

Besluten om åtalseftergift kan beställas från kan beställas från riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0834, riksaklagaren.aklagare(at)oikeus.fi.

Eftersom även åtal har väckt i ärendet blir förundersökningsmaterialet som gäller åtalseftergifterna offentligt först i det skede ärendet handlagts i tingsrätten, ifall domstolen inte besluter annat.

Mer information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åtalen drivs av distriktsåklagare Tarmo Tanner (Södra Finlands åklagardistrikt, tel. 029 562 3201) och statsåklagare Mikko Männikkö (riksåklagarens byrå).