Hoppa till innehåll

Åtal för brott mot tjänsteplikt i ett ärende som gäller registrering av informationskällor vid polisinrättningen i Helsingfors

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 24.10.2017 9.49
Pressmeddelande

Riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal för brott mot tjänsteplikt mot tre tjänstemän som har ansvarat för användningen av informationskällor vid polisinrättningen i Helsingfors. De misstänkta brotten hänför sig till åren 2008–2013.

Stämningsansökan innehåller ett alternativt åtal för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet.

Åtalsprövningen i ärendehelheten är ännu på hälft för flera personers del och den kommer uppskattningsvis att bli klar till slutet av året.

Stämningsansökan har tillställts Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenr R 17/591, tingsrättens ärendenr R 17/8790). Handläggningstidtabellen har inte ännu fastslagits, men handläggningens början kan fördröjas av att rättegången som gäller haschtunnor pågår vid Helsingfors hovrätt. Stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar är sekretessbelagda och blir offentliga när ärendet har handlagts vid tingsrätten, förutsatt att tingsrätten inte förordnar annat.

Åtalet drivs vid tingsrätten av häradsåklagarna Harri Tiesmaa och Mari Mattila från Helsingfors åklagarämbete.

Tilläggsuppgifter ger riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802 och häradsåklagare Harri Tiesmaa tfn 029 562 2317