Hoppa till innehåll

Åtalsprövningen i narkotikapolisernas ärende har blivit klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.06
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Mika Illman och Östra-Nylands häradsåklagare Jukka Haavisto har 8.6.2009 färdigställt åtalsprövningen med anledning av de brottsmisstankar som riktats mot ett antal narkotikapoliser. Åtal väcktes mot fem personer för brott mot tjänsteplikt. Fem personer meddelades beslut om åtalseftergift. Misstankarna om grovt missbruk av tjänsteställning ledde inte till åtal.

Följande beslut fattades:

6840/R/187/08 (åklagarens diarienr R 08/53)

Ärendet överfördes till åtalsprövning såvitt gällde fem brottsmisstänkta personer.

Åtal väcktes för brott mot tjänsteplikt mot den kriminalöverkomissarie som fungerar som chef narkotikabrottsroteln vid Helsingfors polisinrättning.

Åtal väcktes för brott mot tjänsteplikt mot den kriminalöverkomissarie som fungerar vid Centralkriminalpolisen.

Åtalseftergift meddelades åt biträdande chefen för Helsingfors polisinrättning, en kriminalkomissarie samt en kriminalöverkonstapel vid samma polisinrättning, eftersom förundersökningen inte medför en sådan bevisning som fordras för väckande av åtal.

Samtliga personer som hörts såsom misstänkta för brott har i förundersökningen bestridit brottsmisstankarna.

6840/R/200/08 (åklagarens diarienr R 08/55)

Ärendet överfördes till åtalsprövning såvitt gällde fyra brottsmisstänkta personer.

Åtal väcktes för brott mot tjänsteplikt mot två kriminalkomissarier och en kriminalöverkonstapel vid Helsingfors polisinrättning samt den kriminalöverkomissarie som fungerar som chef narkotikabrottsroteln vid Helsingfors polisinrättning.

Åtalseftergift meddelades åt en kriminalkomissarie narkotikabrottsroteln vid Helsingfors polisinrättning, eftersom förundersökningen inte medför en sådan bevisning som fordras för väckande av åtal.

Samtliga personer som hörts såsom misstänkta för brott har i förundersökningen bestridit brottsmisstankarna.

6840/R/205/08 (åklagarens diarienr R 08/54)

Ärendet överfördes till åtalsprövning såvitt gällde fyra brottsmisstänkta personer. Förundersökningen gällde misstänkt grovt missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänstehemlighet och brott mot tjänsteplikt.

Åtalseftergift meddelades åt den kriminalöverkomissarie som fungerar som chef för narkotikabrottsroteln vid Helsingfors polisinrättning samt åt en kriminalkomissarie och två kriminalöverkonstaplar vid samma enhet, eftersom förundersökningen inte medför en sådan bevisning som fordras för väckande av åtal.

Med anledning av den här förundersökningen väcktes inte åtal överhuvudtaget.

Samtliga personer som hörts såsom misstänkta för brott har i förundersökningen bestridit brottsmisstankarna.

***

Ovannämnda åtal har väckts vid Helsingfors tingsrätt, som fattar beslut om rättegångens tidpunkt.

Åtalsskrifterna jämte övriga rättegångshandlingar är sekretessbelagda tills dess åtalen tagits till behandling i en muntlig handläggning i domstolen, ifall domstolen inte besluter annat.

I det här skedet är det inte möjligt att ge tilläggsinformation om de ärenden som lett till åtal.

Besluten om åtalseftergift (nris 09/62 - 09/69) är offentliga och kan beställas från Riksåklagarämbetets registreringsbyrå, tel. 010 3620 810.

statsåklagare Mika Illman häradsåklagare Jukka Haavisto