Hoppa till innehåll

Åklagaren tänker söka ändring i Irak-målet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 30.5.2017 13.37
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Raija Toiviainen har beslutat att söka ändring i tingsrättens dom 24.5.2017 nr 17/121401. Med domen förkastade tingsrätten åtalen mot två irakiska män. Enligt åtalen hade männen gjort sig skyldiga bl.a. till mord som hade begåtts i terroristiskt syfte i Irak.

För att söka ändring i domen har biträdande riksåklagaren i dag anmält missnöje med hela domen för båda männens del.

Den till Åbo hovrätt riktade besvärsskriften skall tillställas tingsrättens kansli senast 23.6.2017.

Tilläggsuppgifter: statsåklagare Tom Laitinen, telefon 050 555 4384 och e-post tom.laitinen(at)oikeus.fi. Laitinen är anträffbar på tisdagen 30.5.2017 kl. 14–15.