Hoppa till innehåll

Åklagaren bedömer lagenligheten av polisens användning av vapen i Petäjävesi-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 21.3.2016 12.16
Pressmeddelande

Enheten för behandling av polisbrott vid Riksåklagarämbetet har utsett häradsåklagare Petri Rautio till undersökningsledare i ärendet som gäller polisens användning av vapen i Petäjävesi den 19 mars 2016. Till andra delar undersöks fallet av polisen.

Åklagaren leder förundersökningen enligt 2 kap. 4 § i förundersökningslagen, eftersom det är fråga om en situation då polisen använt maktmedel och man ska bedöma om det finns skäl att misstänka polisen för brott.

Åklagarämbetet i Västra Nyland informerar om fallet senare.

Ytterligare information:häradsåklagare Petri Rautio tfn 029 56 26535, Åklagarämbetet i Västra Nyland

I pressmeddelandet har preciserats meddelandet i fortsättningen