Hoppa till innehåll

Åklagaren fungerar som förundersökningsledare och utreder polisens förfarande i samband med skottdramat i Kauhajoki till den del polisen har tillåtit innehav av vapen

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 14.52
Pressmeddelande

 

Enligt lagen leder allmänna åklagaren förundersökningen av brott som polisman misstänks ha begått. Därför avgörs även behovet av förundersökning av åklagaren.

Riksåklagaren har utsett Timo Luosma, häradsåklagare vid åklagarämbetet i Satakunta att fungera som förundersökningsledare och utreda om det finns skäl att misstänka att en polis har brutit mot sin tjänsteplikt då han just före skottdramat i Kauhajoki avgjort ett ärende gällande innehav av vapen. Om Luosma i sin prövning skulle besluta att inleda förundersökning skulle han också verka som undersökningsledare i förundersökningen.

Polisens högsta ledning har också önskat att en åklagare utreder ärendet.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Jorma Äijälä vid Riksåklagarämbetet tel. 010 3620 819.