Hoppa till innehåll

Åklagaren söker ändring i Nuorisosäätiös dom för Jukka Vihriäläs del

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.6.2013 10.38
Pressmeddelande

 

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat anmäla missnöje med Helsingfors tingsrätts avgörande i det s.k. Nuorisosäätiö-målet, till den del som gäller svarande Jukka Vihriäläs fängelsedom.

Tingsrätten dömde Vihriälä till 1 år 6 månader villkorlig fängelsedom. Åklagaren hade yrkat 2 år 6 månader ovillkorligt fängelsestraff. Biträdande riksåklagaren anser att brottets skadlighet och farlighet samt det att Vihriälä är skyldig kräver ett strängare straff.

För svarande Antti Kaikkonens del överväger åklagaren att göra ett eventuellt motbesvär i så fall att Kaikkonen söker ändring i avgörandet gällande honom.

Åklagaren nöjer sig med tingsrättens dom för de andra svarandens del.

Tilläggsuppgifter:

biträdande riksåklagaren Jorma Kalske: t. 029 5620802statsåklagare Jarmo Hirvonen: t. 029 56 20886statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen t. 029 562 0822