Hoppa till innehåll

Åklagarämbetena har minskat sin brottmålsbörda år 2010

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 26.7.2013 8.18
Pressmeddelande

 

I fjol inkom 84399 ärenden till åklagarämbetena och 85968 ärenden avgjordes. Åklagarnas brottmålsbörda minskade, ty i slutet av år 2010 hade åklagarämbetena 1569 färre anhängiga ärenden än i början av året.

Ca 62 % av de avgjorda ärendena var s.k. sedvanliga, knappt fyra procent var krävande. Fastän största delen av ärendena är sedvanliga, så upptar de endast 1/3 av åklagarnas helhetsarbetsinsats. Sedvanliga ärenden är t.ex. rattfylleri, misshandel och stöld, krävande ärenden är t.ex. brott mot liv, ekonomisk brottslighet, grovt narkotikabrott och sexualbrott.

Tre av fyra åklagarbeslut innebar väckande av åtal (61169 ärenden). I tingsrätten förkastades helt eller delvis 5,4 procent av åtalen. Åklagarna överklagade ca tre procent av tingsrättens domar i hovrätten.

Åtalseftergift gavs i ca 12 procent av ärendena. Förundersökningen avslutades i ca nio procent av ärendena genom ett beslut av åklagaren.

Under fjolåret fastställde åklagarna dessutom 206913 böter som utskrivits av polis, tull och gränsbevakning.

Den genomsnittliga åtalsprövningstiden var två månader, även om det fanns variationer mellan olika ämbeten. I sedvanliga ärenden räckte åtalsprövningen ca 1,6 månader och i krävanden ärenden 3,8 månader. Åklagarna avgjorde över hälften av alla ärenden på under tre veckor. Av krävande åtalsprövningsärenden avgjordes över hälften på under två månader.

I slutet av år 2010 hade åklagarämbetena tillsammans 189 ärenden vilka hade varit anhängiga hos åklagaren över ett år. Under de senaste åren har dessa ärenden minskat märkbart. En rejäl femtedel av ärenden som varit anhängiga i över ett år var nu under tilläggsutredning hos förundersökningsmyndigheterna.

Riksåklagare Matti Nissinen är nöjd med resultatet. "Även om arbetstrycket har varit hårt så har andelen ärenden som varit anhängiga länge minskat och man har också minskat på det ogjorda arbetet. Personalen har gjort ett gott arbete", konstaterar Nissinen.

Tilläggsuppgifter om riksomfattande statistik ger statsåklagare Christian Lundqvist, tel. 010 362 0829.