Hoppa till innehåll

År 2011 lyckades åklagarämbetena få ner antalet ärenden som varit anhängiga länge till en historiskt låg nivå

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.7.2013 16.15
Pressmeddelande

 

Förra året inkom 87 254 ärenden till åklagarämbetena och beslut gjordes i 84 846 ärenden. Antalet inkomna ärenden ökade från förra året med ca 3 000 ärenden.

De äldsta ärendenas antal minskade betydligt. I slutet av år 2011 hade åklagarämbetena 146 ärenden som varit anhängiga hos åklagarna över ett år. Jämfört med år 2010 var det en minskning på 47 ärenden.

"Trots ökningen av arbetsmängden har antalet äldre brottmål minskat till en historiskt låg nivå. Vi nådde vårt mål. Som en följd av ökningen av totalantalet har på motsvarande sätt antalet brottmål som varit anhängiga över ett halvt år växt med ca 350 ärenden. Det medför arbete för oss även i fortsättningen. Vi följer kontinuerligt upp brottmålsstatistiken och dess utveckling" säger riksåklagare Matti Nissinen.

Den genomsnittliga åtalsprövningstiden kunde ifjol hållas under två månader. Över hälften av ärendena avgjordes ändå rejält under en månad. I krävande ärenden var åtalsprövningen ca fyra månader.

Under år 2011 väcktes åtal genom åklagarbeslut i tre fall av fyra (59 276 ärenden). Av åtalen förkastades i tingsrätten endast 5,6 procent.

Förundersökningen avslutades med åtalseftergift ca 10 000 gånger i fjol. Dessutom avslutades förundersökningen redan tidigare i ungefär 9 000 ärenden genom åklagarbeslut.

Såsom under tidigare år var ca 62 procent av avgjorda ärenden s.k. sedvanliga. Sedvanliga ärenden är t.ex. rattfylleri, misshandel och stölder. De krävande ärendenas andel var en aning över 4 procent. Krävande ärenden är t.ex. brott mot liv, ekonomisk brottslighet, grova narkotikabrott och sexualbrott.

Tilläggsuppgifter om riksomfattanden statistik ger Riksåklagarämbetets avdelningssekreterare Jukka-Pekka Sirviö t. 029 56 20826.

Tilläggsuppgifter om statistik gällande lokala åklagarämbeten fås direkt från ifrågavarande åklagarämbete, kontaktuppgifter på adressen http://www.oikeus.fi/8596.htm