Hoppa till innehåll

Åklagarna söker ändring i tingsrättens dom i Patria Slovenien-ärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 4.2.2014 9.09
Pressmeddelande

Statsåklagare Jukka Rappe och häradsåklagare Timo Kokkomäki har anmält missnöje med domen enligt vilken Egentliga Tavastlands tingsrätt 30.1.2014 förkastade åtalen i mutbrottsärendet gällande försvarsmaterielkoncernen Patrias försäljning av pansarfordon till Slovenien. Besvärstiden är 30 dagar efter att tingsrätten har avkunnat domen.

Riksåklagarämbetet informerar om de fakta som är föremål för ändringssökandet och om de ändringar som yrkas efter att besvärsskriften har lämnats till rätten.