Hoppa till innehåll

Åklagarna ansöker om besvärstillstånd till högsta domstolen i Ulfsby-mordärendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 20.4.2015 14.04
Pressmeddelande

Med stöd av riksåklagare Matti Nissinens beslut ansöker häradsåklagarna vid Åklagarämbetet i Västra Finland Kalle Kulmala och Paula Pajula om besvärstillstånd till högsta domstolen i Ulfsby-mordärendet.

Åklagarna ansöker om besvärstillstånd eftersom de önskar ett prejudikat om hur hög tröskel för dömande skall vara. I ifrågavarande Ulfsby-mordärende har tröskeln enligt åklagarnas syn lyfts exceptionellt högt och på ett exceptionellt sätt. För ansökan om besvärstillstånd finns det även ett vägande skäl av den orsaken att frågan har betydelse för hur trovärdig hela den straffrättsliga processen är och för hur enhetlig rättspraxisen är.

Vasa hovrätt har i februari förkastat åtalen mot Anneli Auer för mord på sin man. Tingsrätten hade dömt Auer till livstidsfängelsestraff för mord.

Tillståndsansökan har tillställts Vasa hovrätt idag. Efter att hovrätten har skickat handlingarna till högsta domstolen kan man fråga efter dem (högsta domstolens registrering tfn 02956 40050 eller kommunikationsenheten tfn 02956 40052).

Åklagarna har inte mera att informera i ärendet.