Hoppa till innehåll

Åklagarna ansöker om förlängning av tiden för att väcka åtal i Aarnio-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 14.7.2014 10.47
Pressmeddelande

Åklagargruppen, som leds av biträdande riksåklagare Jorma Kalske, har konstaterat att åtal i ärendehelheten som gäller kriminalöverkommissarie Jari Aarnio, inte kommer att kunna väckas inom den utsatta tidsfristen 31.7.2014.

Åtgärder som betts om i de misstänktas avslutande utsagor samt övriga förundersökningsåtgärder såväl som internationella rättshjälpsförfrågningar är fortfarande anhängiga. Förundersökningsmaterialet, som redan nu utgörs av dokument på mer än 19 000 sidor, expanderas fortfarande.

Slutförande av förundersökningen samt utförande av åtalsprövningen förutsätter en förlängning av tiden för väckande av åtal. Åklagarna kommer att lämna in ansökan om förlängning av tiden för att väcka åtal till Helsingfors tingsrätt i slutet av vecka 30 (21-25.7.2014), varpå utredningsläget uppdateras och den ansökta tilläggstidens längd avgörs.

Om förlängning av tiden för väckande av åtal avgör tingsrätten efter att ha hört parterna.

Åtalsprövningen av ärendehelheten utförs för alla misstänktas del av Riksåklagarämbetet.

Ytterligare information ges av statsåklagare Jarmo Hirvonen tel. 029 562 0886, 050 555 4384.