Hoppa till innehåll

Åklagarna ansöker om förlängning av tiden för att väcka åtal i Aarnio-fallet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 15.10.2014 8.58
Pressmeddelande

Åklagargruppen, som leds av biträdande riksåklagare Jorma Kalske, har konstaterat att åtal i ärendehelheten som gäller kriminalöverkommissarie Jari Aarnio inte kommer att kunna väckas inom den utsatta tidsfristen 22.10.2014.

I ärendehelheten överfördes ärendet igår till åtalsprövning för de centrala brottsmisstankarnas del. Dessutom är internationella rättshjälps-framställningar gällande misstänkta grova narkotikabrott fortfarande anhängiga. Förundersökningsmaterialet består av sammanlagt över 25 000 sidor dokument.

Utförandet av åtalsprövningen förutsätter att tidsfristen för väckandet av åtal förlängs. Därför ansöks om en förlängning av tidsfristen t.o.m. 31.12.2014. För en del av brottsmisstankarna i ärendehelheten strävar man efter att göra beslut om åtal eller åtalseftergift redan tidigare.

Åklagarna lämnar sin ansökan om förlängning av tiden till Helsingfors tingsrätt inom de närmaste dagarna. Efter att ha hört parterna avgör tingsrätten om förlängning av tiden för väckande av åtal.

Åtalsprövningen av ärendehelheten utförs för alla misstänktas del vid Riksåklagarämbetet.

Ytterligare information ger:biträdande riksåklagare Jorma Kalske, t. 029 56 20802,statsåklagare Jarmo Hirvonen, t. 029 56 20886